En:
Informacje o konferencji, tematyka


Międzyuczelniana Konferencja Metrologów organizowana jest przez środowisko naukowe polskich uczelni i ma wieloletnią tradycję. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią. Pragniemy, aby 51 Konferencja była zarówno okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i przemysłu oraz instytucji zajmujących się pomiarami. Mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli metrologii prawnej i wojskowej, a także osób z przemysłu i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, co pozwoli na wspólne refleksje nad historią metrologii i jej przyszłością. Obecna edycja ma na celu zrzeszenie wszystkich środowisk metrologicznych, stąd zaplanowano następujące sesje tematyczne:

1. Nauczanie metrologii.
2. Metrologia wielkości nieelektrycznych
3. Pomiary technikami komputerowymi i elektrycznymi
4. Pomiary przemysłowe

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
- zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
- wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
- pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
- pomiary w biologii i medycynie,
- systemy pomiarowe i diagnostyczne,
- przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
- analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
- modelowanie systemów pomiarowych,
- dydaktyka metrologii.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się na zamku w Mosznej.
www.moszna-zamek.pl
Adres: Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina
Polska, woj. Opolskie, powiat Krapkowicki, gmina StrzeleczkiSponsorzy: